среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie sztachetki te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało fachowym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że niekiedy mało fachowym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, łatwej obróbce a także względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź wstępnie ociosuje, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy ogrodzenia WinyloweDobrego Miasta na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Prócz bazy zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor głazów na sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet, przybierają one wówczas rozmaite atramenty czerwieni, brązu i zieleni. W naturze złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak sporych złóż kroi się najogromniejsze bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można też ciąć na sześciany o proporcjonalnych konturach, użytkowane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je porcjować przy pomocy specjalnych klinów a także dłut na małe, nierównych kształtów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie z plastyku wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku i naszych upodobań forma kamiennych tafel może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto przyciętych prostokątów czy też kwadratów. Murki oraz ogrodzenia PVC na plot i furtkę ze sztachetek konstruuje się z skał różnorakiego obrysu, złożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród kawałeczków o nieproporcjonalnych układach, należy je właściwie dobierać tzn. tak, tak aby kształt każdego następnego scalał się z poprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur błyskawicznie niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają też mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane firmy myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, żeby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий