среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych przypadków.

Sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety z plastiku na plot i furtę sztachetowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane balaski Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий